Er du en mismatcher?

Odds er at hvis du i dit hovedet lige har svaret “Nej, det er jeg i al fald ikke!” så er du sikkert en mismatcher! Men uanset om du er mismatcher eller tænkte “ej tænk hvis jeg er mismatcher” og du så sikkert kan betegne dig selv som matcher; hvis du gerne vil lære lidt om hvorfor nogle mennesker gør som de gør og siger som de siger, så læs videre…

I vores verden findes der matchere og mismatchere, som er en betegnelse for hvordan vi fungerer og reagerer og ikke mindst kommunikerer indbyrdes. Den ene er ikke mere rigtig eller forkert end den anden, vi kommunikerer bare forskelligt. De fleste af os gemmer både en mismatcher og en matcher i os, alt afhængig af situationen.

Matchere: Når du kommunikerer med en matcher, så går de ind og leder i sig selv efter noget der ligner det, du netop har fortalt dem. De prøver altså at gå ind og matche dig og foreslår du en idé for dem eller fortæller en historie, vil de typisk udbryde noget a la:

– Jeg kender også én som har bla bla bla

– Hvordan passer det sammen med bla bla bla?

– Det minder mig om bla bla bla…

En matcher prøver altid at sammenligne det du kommunikerer, med noget de kender til, eller har hørt om i forvejen. Ekstreme matchere kan være så fokuseret på ligheden, at de kan overse åbenlyse ulemper og advarselssignaler.

Måske kender du selv et par matchere, hvis du tænker over det?

Tips til at kommunikere med en matcher:

  1. Brug sammenlignings ord fx. Ligesom, også, det samme som osv.
  2. Brug metaforer, analogier eller historier til at forklare din pointe. Det viser matcheren, hvordan dit budskab matcher noget andet.
Er du matcher, så husk at spørge dig selv en gang i mellem om du nu også er helt enig?

Mismatchere er mennesker som tænker i forskellighed og foretrækker at se tingene anderledes end alle andre. Når du kommunikerer med en mismatcher, tager de altså din information og prøver at finde ud af hvordan den er anderledes i forhold til det de kender i forvejen. Du kender måske udtrykket “Rasmus Modsat”? Når vi bruger denne betegnelse for en anden person er det typisk fordi de gør det stik modsatte at det vi beder dem om. En Rasmus Modsat er en mismatcher og ca 30% af den danske befolkning er mismatchere.

Mismatchere kan hurtigt blive gjort forkerte, eller blive misforstået fordi de oftest gør det modsatte at hvad der forventes af dem. De er også kendt for at slå alle idéer til plukfisk og vil typisk komme med udbrud a la:

– Det kommer ikke til at fungere, fordi…

– Hvad nu hvis…

– Det lyder fint alt sammen, men du har ikke tænkt på…

Du kender dem godt… De mennesker som virker fast besluttet på at ødelægge hver eneste ide du kommer op med og kun fokuserer på alt det som ikke virker.

Betyder det så at du som mismatcher kun kommer til at virke forkert? Overhovedet ikke! Mismatchere er de fødte fejlfindere, og kan være ekstremt effektive så længe du kommunikerer med dem korrekt.

NB! Du kan aldrig vinde en diskussion med en mismatchere. Det nytter ikke at være modspiller overfor en mismatcher, I er nødt til at være på samme hold, hvis du ønsker et positivt udbytte.

Tips til at kommunikere med en mismatcher:

  1. Brug dem som fejlfindere, fx i en brainstorming er det bedst at lade mismatcherne udgå, da de nemt kan stoppe hele den kreative proces. Brug deres force bagefter til at præcisere de områder i din ide, som kunne optimeres.
  2. Foreslå dine idéer negativt, som fx: Jeg tror ikke at det kunne være noget for dig, men kig på det og fortæl mig hvad du synes.
  3. Giv dem valgmuligheder og udfordringer! Mismatchere tager ikke i mod ordrer og skulle du give en mismatcher en ordre, så sørg for at den er det modsatte af det du vil have dem til at opnå.
Til mismatcherne derude – Jeg er ikke sikker på at I nogensinde lærer at slå jeres rasmus modsat fra når den ikke gavner, but you tell me 🙂

Tænk over det hvem du taler med og husk at lytte mellem linjerne.

 /Caroline

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *